Yazarkasa ve Televizyon servisi 0216 363 49 20

Siz rahatınıza bakın, Bırakın Uzmanı Halletsin

 • ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN YENİ NESİL OLARAK YANILTICI TANITIMINA İLİŞKİN DUYURU
 • (18.12.2013)

  Bazı ödeme kaydedici cihazlarla ilgili olarak sanal ortamda yer alan ilan ve
  reklamlarda, 69 ve 70 Seri No.lu Genel Tebliğlerde ve Yeni Nesil Ödeme Kaydedici
  Cihazlar Teknik Kılavuzunda belirtilen şartları taşımayan cihazların “Yeni Nesile Hızlı
  Yoldan Gidin, Yeni Nesil Teknoloji Mali Onaylı POS, Yeni Nesil Geçişe Uygun vb.”
  ibareler kullanılarak, mükellefler tarafından yanlış anlaşılabilecek şekilde
  tanıtımlarının yapıldığı görülmektedir.
  Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar “3100 Sayılı Kanuna Göre Bakanlığımızdan
  Onay Alan Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Listesi” başlığı altında
  Başkanlığımız İnternet Sitesinde yayımlanmakta olup, söz konusu listede yer almayan
  cihazların yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar kapsamında değerlendirilmesi ve
  kullanılması mümkün değildir.
  Buna göre, ödeme kaydedici cihaz firmalarının, 69 ve 70 Seri No.lu Genel
  Tebliğlerde ve Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Teknik Kılavuzunda belirtilen
  şartları taşımayan diğer bir ifade ile yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar kapsamına
  girmeyen cihazların tanıtımlarında, mükelleflerin yanlış anlamalarına sebebiyet
  verebilecek ibareleri kullanmamaları ve mükelleflerin de bu tür yanıltıcı bilgilere itibar
  etmemeleri gerekmektedir.
  Duyurulur.
  Tarih : 18.12.2013